Kategoria psychodeliki w mediach

Działanie psychodelików podczas słuchania muzyki

Muzyka jest bardzo dynamicznym bodźcem i składa się z odrębnych cech akustycznych, takich jak wysokość, rytm i barwa. Badania neuroobrazowe podkreślają hierarchię sieci mózgowych zaangażowanych w percepcję muzyki. Leki psychedeliczne, takie jak dietyloamid kwasu lizergowego, tymczasowo dezintegrują normalną hierarchię funkcjonowania mózgu i…