Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler oplysninger om dig, herunder persondata og cookies, eller såkaldte “cookies”. småkager.


1. Generel information

 1. Denne politik gælder for webstedet, der drives på følgende url: psychodelicroom.pl
 2. Serviceoperatør og persondataadministrator er:  Joanna Ryczkowska – Szkudlarska, ul. Henryka Sienkiewicza 19/11, 62-200 Gniezno, NIP 7842423495, VAT PL7842423495
 3. Operatørens e-mail-kontaktadresse: kontakt@psychodelicroom.pl
 4. Operatøren er administrator af dine personlige data med hensyn til de data, du frivilligt giver på hjemmesiden.
 5. Mbank er betalingsoperatøren.
 6. Tjenesten bruger personlige data til følgende formål:
 • At drive et nyhedsbrev
 • At køre et kommentarsystem
 • Gennemførelse af online chat
 • Håndtering af forespørgsler via formularen
 • Forberedelse, emballering, forsendelse af varer
 • Levering af de ønskede tjenester
 • Inddrivelse af gæld
 • Præsentation af et tilbud eller information

Tjenesten udfører funktioner for at indhente oplysninger om brugere og deres adfærd på følgende måder:

 1. Gennem de data, der frivilligt indtastes i formularerne, som indtastes i operatørens systemer.
 2. Ved at gemme cookies (såkaldte “cookies”) på slutenheder.

2. Udvalgte databeskyttelsesmetoder anvendt af operatøren

 1. Login og indtastning af personlige data er beskyttet i transmissionslaget (SSL-certifikat). Det sikrer, at de personlige data og login-data, der indtastes på hjemmesiden, krypteres på brugerens computer og kun kan læses på målserveren.
 2. De personlige data, der er gemt i databasen, er krypteret på en sådan måde, at kun dem, der har operatørnøglen, kan læse dem. Det beskytter dataene i tilfælde af, at databasen bliver stjålet fra serveren.
 3. Brugeradgangskoder gemmes i hash-form. Hashfunktionen fungerer ensrettet – det er ikke muligt at vende dens funktion, hvilket nu er den moderne standard for lagring af brugeradgangskoder.
 4. Tjenesten bruger to-faktor-autentificering, som er en ekstra form for beskyttelse til at logge ind på tjenesten.
 5. Operatøren ændrer jævnligt sine administrative adgangskoder.
 6. For at beskytte data tager operatøren regelmæssige sikkerhedskopier.
 7. Et vigtigt element i databeskyttelse er regelmæssig opdatering af al software, der bruges af operatøren til at behandle personoplysninger, hvilket især betyder regelmæssige opdateringer af softwarekomponenter.

3. Hosting

 1. Tjenesten er hostet (teknisk vedligeholdt) på operatørens servere: OVH

4. Dine rettigheder og yderligere oplysninger om, hvordan dine data vil blive brugt

 1. I visse situationer har administratoren ret til at overføre dine personoplysninger til andre modtagere, hvis dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, der er indgået med dig, eller for at opfylde de forpligtelser, der påhviler administratoren. Dette gælder for sådanne publikumsgrupper:
  • hostingfirma på uddelegeret basis
  • Kurerer
  • Postoperatører
  • forsikringsselskaber
  • advokatfirmaer og inkassatorer
  • banker
  • Betalingsoperatører
  • offentlige myndigheder
  • Operatører af kommentarsystemet
  • operatører af online chat-løsninger
  • autoriserede medarbejdere og samarbejdspartnere, der bruger dataene til at opfylde formålet med hjemmesiden
  • virksomheder, der leverer markedsføringstjenester til administratoren
 2. Dine personoplysninger behandles ikke af administratoren i længere tid, end det er nødvendigt for at udføre de relaterede aktiviteter, der er defineret i separate regler (f.eks. om regnskab). Med hensyn til markedsføringsdata vil data ikke blive behandlet i mere end 3 år.
 3. Du har ret til at anmode administratoren:
  • adgang til personlige data om dig,
  • deres udbedring,
  • sletninger,
  • begrænsning af behandling,
  • og dataportabilitet.
 4. Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, der er angivet i 3.3 c) til behandling af dine personoplysninger med henblik på de legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige, herunder profilering, hvor retten til indsigelse ikke kan udøves, hvis der er gyldige legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, især etablering, hævdelse eller forsvar af krav.
 5. Administratorens handlinger kan påklages til formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Afgivelsen af personoplysninger er frivillig, men nødvendig for driften af tjenesten.
 7. Automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, kan foretages i forhold til dig med henblik på at levere tjenester i henhold til den indgåede kontrakt og med henblik på direkte markedsføring fra administratorens side.
 8. Personoplysninger overføres ikke fra tredjelande i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at vi ikke sender dem uden for EU.

5. oplysninger i formularerne

 1. Hjemmesiden indsamler oplysninger, som brugeren frivilligt afgiver, herunder personoplysninger, hvis de afgives.
 2. Tjenesten kan gemme oplysninger om forbindelsesparametrene (tidsstempel, IP-adresse).
 3. Tjenesten kan i nogle tilfælde registrere oplysninger for at hjælpe med at forbinde dataene i formularen med e-mailadressen på den bruger, der udfylder formularen. I dette tilfælde vises brugerens e-mailadresse i url’en på den side, der indeholder formularen.
 4. De data, der angives i formularen, behandles til det formål, der følger af funktionen af den specifikke formular, f.eks. til at behandle en serviceanmodning eller forretningskontakt, registrering af tjenester osv. Hver gang kommunikerer konteksten og beskrivelsen af formularen tydeligt, hvad den er til.

6 Administrator-logfiler

 1. Oplysninger om brugeradfærd på webstedet kan være genstand for logning. Disse data bruges til administration af hjemmesiden.

7 Relevante markedsføringsteknikker

 1. Operatøren bruger statistisk analyse af webstedstrafik via Google Analytics (Google Inc., baseret i USA). Operatøren overfører ikke personlige data til operatøren af denne tjeneste, kun anonymiserede oplysninger. Tjenesten er baseret på brugen af cookies på brugerens terminalenhed. Med hensyn til de oplysninger om brugerpræferencer, der indsamles af Googles reklamenetværk, kan brugeren se og redigere de oplysninger, der stammer fra cookies, ved hjælp af følgende værktøj: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operatøren bruger Facebook-pixel. Denne teknologi betyder, at Facebook (Facebook Inc., baseret i USA) ved, at en person, der er registreret hos dem, bruger tjenesten. I dette tilfælde videregiver operatøren ikke yderligere personlige data til Facebook. Tjenesten er baseret på brugen af cookies på brugerens terminalenhed.

8 Information om cookies

 1. Hjemmesiden bruger cookies.
 2. Cookies (såkaldte “cookies”) er it-data, især tekstfiler, som gemmes i servicebrugerens terminaludstyr og er beregnet til brug på hjemmesiden. Cookies indeholder normalt navnet på den hjemmeside, de kommer fra, hvor længe de gemmes på slutenheden og et unikt nummer.
 3. Den enhed, der placerer cookies på Servicebrugerens terminaludstyr og får adgang til dem, er Serviceoperatøren.
 4. Cookies bruges til følgende formål:
  1. at opretholde en session for webstedets bruger (efter login), så brugeren ikke behøver at indtaste sit login og sin adgangskode igen på hver underside af webstedet;
  2. for at nå de mål, der er beskrevet ovenfor under “Væsentlige markedsføringsteknikker”;
 5. Hjemmesiden bruger to hovedtyper af cookies: “sessionscookies” og “permanente cookies” (vedvarende cookies). “Session”-cookies er midlertidige filer, der gemmes på brugerens terminaludstyr, indtil brugeren logger ud, forlader hjemmesiden eller slukker for softwaren (webbrowseren). “Permanente” cookies gemmes på brugerens terminaludstyr i den tid, der er angivet i parametrene for cookies, eller indtil de slettes af brugeren.
 6. Webbrowsing-softwaren (webbrowseren) tillader normalt som standard, at der gemmes cookies på brugerens terminalenhed. Brugere af hjemmesiden kan ændre deres indstillinger i denne henseende. Din internetbrowser giver dig mulighed for at slette cookies. Det er også muligt automatisk at blokere for cookies. Se nærmere i hjælpen eller dokumentationen til din internetbrowser.
 7. Begrænsninger i brugen af cookies kan påvirke nogle af de funktioner, der er tilgængelige på hjemmesiden.
 8. Cookies placeret i Tjenestebrugerens terminaludstyr kan også bruges af enheder, der samarbejder med Tjenesteoperatøren, især virksomheder: Google (Google Inc. med base i USA), Facebook (Facebook Inc. med base i USA), Twitter (Twitter Inc. med base i USA).

9. Håndtering af cookies – hvordan giver og tilbagekalder man samtykke i praksis?

 1. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du ændre dine browserindstillinger. Bemærk venligst, at deaktivering af cookies, der er vigtige for godkendelsesprocesser, sikkerhed, vedligeholdelse af brugerpræferencer, kan gøre det vanskeligt, og i ekstreme tilfælde kan gøre det umuligt at bruge hjemmesiderne.
 2. For at administrere dine cookie-indstillinger skal du vælge den webbrowser, du bruger, fra listen nedenfor og følge instruktionerne:

  Mobile enheder:

Denne modelpolitik er genereret gratis, til informationsformål, baseret på vores viden, branchepraksis og gældende lovgivning pr. 2018-08-14. Vi anbefaler, at du tjekker politikskabelonen, før du bruger den på hjemmesiden. Skabelonen er baseret på de mest almindelige situationer på hjemmesider, men afspejler muligvis ikke de fulde og nøjagtige specifikationer for din hjemmeside. Læs det genererede dokument omhyggeligt, og tilpas det til din situation, hvis det er nødvendigt, eller søg juridisk rådgivning. Vi påtager os ikke ansvaret for konsekvenserne af at bruge dette dokument, da det kun er dig, der kan afgøre, om alle oplysningerne i det er korrekte. Bemærk også, at privatlivspolitikken, selv den bedste, kun er en del af din bekymring for brugerens personlige data og privatliv på hjemmesiden.

10. rhodo

Den dataansvarlige er Joanna Ryczkowska – Szkudlarska ; ul. Henryka Sienkiewicza 19/11, 62-200 Gniezno, NIP 7842423495, VAT PL7842423495. Administratorens kontakt-e-mailadresse: kontakt@psychodelicroom.pl.

Databehandling og retsgrundlag

Administratoren indsamler data om brugeren i det omfang, det er nødvendigt for at levere de tjenester, hvis detaljer er indeholdt i afsnit 8 og 9 i disse vilkår og betingelser.

Den dataansvarlige indsamler data på grundlag af:

RODO – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016. om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

 • kunst. 6 stk. 1(a) – den registrerede har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål
 • kunst. 6 stk. 1(b) – behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt
 • kunst. 6 stk. 1(f) – behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller af en tredjepart.

og Den Europæiske Unions Tidende:

 • Lov af 10. maj 2018. Om beskyttelse af personoplysninger (Lovtidende 2018, pkt. 1000)
 • Lov af 16. juli 2004. Lov om telekommunikation (Lovtidende 2004 nr. 171 pkt. 1800)
 • Lov af 4. februar 1994. om ophavsret og beslægtede rettigheder (Lovtidende 1994 nr. 24, pkt. 83)